Latest 'The Borgias' News

Watch The Borgias Season 3 Premiere!

Watch The Borgias Season 3 Premiere!

Jeremy Irons is back as Pope Alexander in the new season of this Showtime hit series, airing new episodes Sunday nights at 10 PM ET.

The Borgias Season 3 Trailer

The Borgias Season 3 Trailer

Jeremy Irons returns as Rodrigo Borgia in the third season of this Showtime series, debuting Sunday, April 14 at 10 PM ET.