Xiaolin Showdown

(2003)

'Xiaolin Showdown' Season 1 Episodes

Xiaolin Showdown S1E1
Episode 1  •  November 1st, 2003

The Journey of a Thousand Miles

Xiaolin Showdown S1E2
Episode 2  •  November 8th, 2003

Like a Rock!

Xiaolin Showdown S1E3
Episode 3  •  November 15th, 2003

Tangled Web

Xiaolin Showdown S1E4
Episode 4  •  November 22nd, 2003

Katnappé!

Xiaolin Showdown S1E5
Episode 5  •  November 29th, 2003

Shen Yi Bu

Xiaolin Showdown S1E6
Episode 6  •  December 6th, 2003

Chameleon

Xiaolin Showdown S1E7
Episode 7  •  January 17th, 2004

Ring of the Nine Dragons

Xiaolin Showdown S1E8
Episode 8  •  January 24th, 2004

Night of the Sapphire Dragon

Xiaolin Showdown S1E9
Episode 9  •  February 7th, 2004

My Homey Omi

Xiaolin Showdown S1E10
Episode 10  •  February 14th, 2004

Big as Texas

Xiaolin Showdown S1E11
Episode 11  •  May 1st, 2004

Royal Rumble

Xiaolin Showdown S1E12
Episode 12  •  May 8th, 2004

Mala Mala Jong

Xiaolin Showdown S1E13
Episode 13  •  May 15th, 2004

In the Flesh

Top TV Shows